Галекс Трейдинг е международна търговска фирма, която предлага доставки на енергийни суровини от Русия и Украйна за индустрията и населението - дървени пелети и брикети, дървени въглища, кокс и др.

Коксови продукти

Предлагаме доставка на коксови продукти с различни размери и спесификации от Украйна и Русия.

ГЛАВЕН ОФИС